• :
  • :

ĐOÀN THANH NIÊN


Đồng chí: Nguyễn Anh Đức

Biệt danh: Anh Đức

Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường - Bí thư chi đoàn giáo viên

Email: naduc.c3cva@gmail.com

Số điện thoại: 0949.784.888

Địa chỉ

Khu 3 - Mậu A - Văn Yên - Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Nguyễn Anh Đức

Giảng dạy bộ môn Hóa học

Đồng chí: Hà Hữu Thành

Biệt danh:

Chức vụ: UV BTV Huyện Đoàn Văn Yên - Bí thư đoàn trường

Email: hhthanhc3cva@gmail.com

Số điện thoại: 0912.189.989

Địa chỉ

Khu 1 - Mậu A - Văn Yên - Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Hà Hữu Thành

Giảng dạy bộ môn Lịch Sử

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com