• :
  • :

CÔNG ĐOÀN


Đồng chí: Vũ Kim Đức

Biệt danh:

Chức vụ: Ủy viên ban chấp hành công đoàn

Email: vkduc.c3cva@yenbai.edu.vn

Số điện thoại: 0983.983.515

Địa chỉ

Thôn Cổng Trào - An Thịnh - Văn Yên - Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Vũ Kim Đức

Giảng dạy bộ môn Địa Lý

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com