• :
  • :

BAN GIÁM HIỆU


Đồng chí: Bùi Văn Xuân

Biệt danh:

Chức vụ: Hiệu trưởng - bí thư chi bộ

Email: bvxuan.c3cva@yenbai.edu.vn

Số điện thoại: 0968.061.567

Địa chỉ

Khu 1 - thị trấn Mậu A - huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Bùi Văn Xuân


Đồng chí: Dương Thị Thu Thủy

Biệt danh:

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - chủ tịch công đoàn

Email: dttthuy.c3cva@yenbai.edu.vn

Số điện thoại: 0968.107.916

Địa chỉ

Khu 2 - Mậu A - Văn Yên - Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Dương Thị Thu Thủy


Đồng chí: Vũ Thị Hạnh

Biệt danh:

Chức vụ: Phó hiệu trưởng - phó bí thư chi bộ

Email: vthanh.c3cva@yenbai.edu.vn

Số điện thoại: 0986.675.487

Địa chỉ

Khu 2 - Mậu A - Văn Yên - Yên Bái

Giới thiệu Về đồng chí: Vũ Thị Hạnh


Thống kê website

Lượt truy cập

conter12

Đang online:

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Khu 2 Mậu A Văn Yên Yên Bái
Điện thoại: 0293.834.150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Truởng Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com