• :
  • :

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2016 - 2017
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH 
    NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: NGỮ VĂN
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 26 Nguyễn Minh Thùy Dương 11,00 16/10/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Anh Đào KK
2 117 Trương Thị Thu Uyên 10,50 29/11/1999 Nữ Kinh 12A2 Nguyễn Phương Lan KK
3 75 Nguyễn Huyền Nhung 10,50 14/09/1999 Nữ Kinh 12A1 Nguyễn Thị Anh Đào KK
4 56 Nguyễn Ngọc Linh 10,50 15/08/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Anh Đào KK
5 91 Nguyễn Phương Thảo 10,50 25/06/2000 Nữ Kinh 11A5 Phạm Thị Hoa Sen KK
6 40 Trần Thị Huế 10,00 16/02/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Anh Đào KK
MÔN: LỊCH SỬ
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 243 Nguyễn Long Tuấn 16,50 14/04/1999 Nam Tày 12A6 Phạm Thị Hồng NHẤT
2 232 Phạm Thùy Trang 15,50 19/06/1999 Nữ Kinh 12A6 Phạm Thị Hồng NHÌ
3 167 Vũ Thị Hương 15,25 30/09/1999 Nữ Kinh 12A6 Phạm Thị Hồng BA
4 183 Vũ Văn Linh 12,25 31/01/2000 Nam Kinh 11A5 Nguyễn Thanh Phương KK
5 166 Đinh Thu Hương 12,25 27/02/1999 Nữ Kinh 12A6 Phạm Thị Hồng KK
6 209 Bùi Như Quỳnh 12,00 20/12/2000 Nữ Kinh 11A5 Nguyễn Thanh Phương KK
7 152 Phạm Thị Hiên 12,00 21/10/1999 Nữ Kinh 12A6 Phạm Thị Hồng KK
8 252 Đỗ Hải Yến 10,00 27/02/2000 Nữ Kinh 11A5 Nguyễn Thanh Phương KK
MÔN: ĐỊA LÝ
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 326 Phạm Thị Nhàn 12,75 14/09/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Hương BA 
2 276 Đinh Thị Thúy Hạ 12,00 27/07/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Hương BA
3 308 Đặng Ngọc Liễu 11,75 26/07/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Hương KK
4 286 Trương Thị Hậu 10,75 05/08/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Hương KK
5 354 Phạm Thị Thanh Thùy 10,75 18/09/1999 Nữ Kinh 12A6 Nguyễn Thị Hương KK
6 293 Lưu Thanh Huế 10,25 20/11/2000 Nữ Kinh 11A5 Vũ Kim Đức KK
MÔN: TIẾNG ANH
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 410 Nguyễn Khánh Ly 14,50 03/11/2000 Nữ Kinh 11A1 Ngô Thị Hậu KK
2 414 Vũ Thị Bích Ngọc 12,45 01/11/1999 Nữ Kinh 12A1 Ngô Thị Hậu KK
MÔN: TOÁN
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 442 Nguyễn Đức Giang 10,75 29/09/1999 Nam Kinh 12A1 Hồ Đăng Bắc KK
2 443 Nguyễn Thị 9,00 01/06/2000 Nữ Kinh 11A1 Phạm Đại An KK
MÔN: VẬT LÝ
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 500 Nguyễn Thị Thảo Nhi 18,50 24/04/2000 Nữ Kinh 11A1 Trần Thế Anh NHÌ
2 488 Lê Minh Hiếu 15,25 16/09/1999 Nam Kinh 12A1 Vũ Thị Thoa BA
3 490 Hoàng Minh Hoa 15,00 08/03/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Thoa BA
4 502 Ngô Hữu Phúc 13,75 21/01/1999 Nam Kinh 12A2 Vũ Thị Thoa KK
5 516 Trần Bảo 13,75 15/02/1999 Nam Kinh 12A1 Vũ Thị Thoa KK
6 493 Đàm Ngọc Khánh 12,00 06/09/1999 Nam Kinh 12A2 Vũ Thị Thoa KK
7 478 Phạm Thị Mỹ Dung 11,75 16/11/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Thoa KK
8 510 Vũ Đăng Thịnh 11,75 12/11/1999 Nam Kinh 12A1 Vũ Thị Thoa KK
MÔN: HÓA HỌC                
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 518 Lưu Thị Mai Anh 14,00 08/03/1999 Nữ Kinh 12A1 Lê Thị Thanh BA
2 545 Trần Đức Nam 13,75 15/09/1999 Nam Kinh 12A1 Lê Thị Thanh BA
3 530 Trần Đức Huy 10,75 18/08/1999 Nam Kinh 12A1 Lê Thị Thanh KK
4 527 Nguyễn Thị Hoan 9,50 20/03/1999 Nữ Kinh 12A1 Lê Thị Thanh KK
MÔN: SINH HỌC                 
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM NGÀY SINH GT DT LỚP GV DẠY GHI CHÚ
1 624 Lưu Thị Nhiên 21,00 04/11/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh NHẤT
2 654 Trần Thị Thu Trang 19,75 19/03/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh NHÌ
4 577 Trần Thị Hạnh 18,25 08/08/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh NHÌ
5 567 Phạm Ngọc Ánh 18,00 15/02/2000 Nữ Kinh 11A1 Dương Thanh Tú NHÌ
6 641 Nguyễn Thị Phương Thảo 17,75 02/11/2000 Nữ Kinh 11A1 Dương Thanh Tú BA
7 585 Nguyễn Thị Huế 17,50 21/08/1998 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh BA
10 651 Nguyễn Anh Thư 17,00 06/04/2000 Nữ Kinh 11A1 Dương Thanh Tú BA
13 617 Lê Thị Nga 16,75 27/04/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh BA
21 658 Phạm Thị Thu Uyên 15,25 07/03/1999 Nữ Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh KK
23 582 Nguyễn Đăng Huy Hoàng 14,50 23/07/1999 Nam Kinh 12A1 Vũ Thị Hạnh KK
37 590 Trương Tuấn Huy 12,50 24/08/2000 Nam Kinh 11A1 Dương Thanh Tú KK

 

Lượt Xem:641
Ngày đăng: 21-12-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com