• :
  • :

Kế hoạch tháng 8 năm 2016

Tuần 1: Từ 01/8/2016 – 06/8/2016 Tuần 2: Từ 08/8/2016 – 13/8/2016 Tuần 3: Từ 15/8/2016 – 20/8/2016 Tuần 4: Từ 22/8/2016 – 27/8/2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08. 2016

 

          Tuần 1: Từ  01/8/2016  – 06/8/2016

                - Phụ đạo hè theo lịch.

          - Tập huấn Tiếng Anh tại Sở: Đỗ Thu – Từ 01- 07/8/2016.

          - Học lớp Đảng viên mới: Thoa, Đoàn Yến, Anh Đức, Hường: 01- 06/8.

          - Học chính trị hè: Ngày 03+ 04/8/2016:  GV- NV: UBND huyện.

          - Thi lại – chấm – xét lên lớp theo lịch: Ngày 06/8/2016.

          - Thống nhất dự kiến phân công chuyên môn 2016- 2017: Xuân- Hạnh.

          - Hoàn thiện phòng họp Hội đồng, tu sửa CSVC: Ban CSVC.

          - Hoàn thành phân lớp, chuẩn bị tập trung học sinh khối 10.

 

          Tuần 2: Từ 08/8/2016 – 13/8/2016

          - Phụ đạo hè theo lịch (Tuần cuối).

          - Tập trung học sinh khối 10, phân lớp, phân giáo viên chủ nhiệm;  học tập nội quy, nhận vở, đồng phục: Ngày 08/8/2016.

          - Thông báo kết quả thi lại, nhận học sinh học lại, chuyển lớp

          - Tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới: Ban cơ sở vật chất

          - Tham gia các lớp tâp huấn chuyên môn của ngành.

 

          Tuần 3: Từ 15/8/2016 – 20/8/2016

          - Tựu trường: Ngày 15/8/2016: Toàn thể giáo viên, học sinh.

          + Từ 7h30 – 8h30: Họp cơ quan

          + Từ 8h30 – 10h30: Tập trung học sinh tại các lớp: Phát vở, đồng phục, thông báo kế hoạch lao động đầu năm.

          - lao động đầu năm theo kế hoạch

          - Thông báo phân công chuyên môn tuần 1.

          - Lao động đầu năm theo kế hoạch của nhà trường.

          - Chuẩn bị cho năm học mới 2016- 2017.

         

          Tuần 4: Từ 22/8/2016 – 27/8/2016

          - Dạy và học theo TKB (Tuần đầu).

          - Lập đội tuyển học sinh giỏi cấp trường.

          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường

          - Kế hoạch phụ đạo kỳ I (Xin ý kiến thống nhất  tại hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm).

          - Hoàn thành các loại kế hoạch năm học.

          - Xây dựng kế hoạch khai giảng năm học 2015- 2016.

          - Họp cùng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh thống nhất kế hoạch.

          - Chuẩn bị nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm

          - Họp chủ nhiệm tháng 8: 16 giờ ngày 24/8/2016

          - Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm: 7 giờ 30 ngày 28/8/2016.

File đính kèm
Không thể hiển thị file đính kèm
Lượt Xem:908
Ngày đăng: 25-11-2016
Tác giả: Quản trị Website

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com