• :
  • :

Điểm thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017

Điểm thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017
SỞ GD&ĐT YÊN BÁI ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017
Trường THPT Chu Văn An
 
TT Số BD Họ và Tên Ngày sinh Toán Văn  Anh
1 014001 KIỀU NGỌC ANH 02/11/2001 6.75 8 4.8
2 014002 LÊ NHẬT ANH 15/08/2001 2.75 6 2.4
3 014003 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 24/01/2001 1.25 5.75 3.2
4 014004 NGUYỄN KIM ÁNH 05/03/2001 5.75 7.5 5
5 014005 TRẦN THỊ ÁNH 03/10/2001 2.75 5.75 4.6
6 014006 NGUYỄN THI NINH CHI 25/09/2001 4.75 5.25 3.6
7 014007 NÔNG THỊ KIM CHI 26/06/2001 4.25 6 4.2
8 014008 BÙI DUY CHIẾN 03/12/2001 5.5 5.25 2.2
9 014009 NGUYỄN TIẾN CHIẾN 07/02/2001 6.5 6.5 4.8
10 014010 NGUYỄN TIẾN DŨNG 23/06/2001 5.5 6.5 3.4
11 014011 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 10/12/2001 5 4.5 3.8
12 014012 NGUYỄN NGỌC ĐIỂM 20/05/2001 3.75 6 3.2
13 014013 NGUYỄN QUANG ĐỊNH 09/06/2001 3.5 6 3.4
14 014014 VŨ MINH ĐỨC 30/11/2001 4.25 5.5 4.2
15 014015 ĐOÀN THỊ HỒNG GIANG 10/09/2001 5.25 7.5 7
16 014016 ĐOÀN THỊ HƯƠNG GIANG 28/06/2001 5.5 7.5 5.6
17 014017 TRẦN THU HÀ 12/09/2001 3.5 6 3.4
18 014018 NGUYỄN THU HẰNG 19/04/2001 3 6 5
19 014019 TRẦN THU HẰNG 12/08/2001 5.25 6 5.2
20 014020 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 04/12/2001 5.5 6.5 6.4
21 014021 ĐẶNG VĂN HÙNG 23/01/2001 5.75 5.5 4
22 014022 LƯƠNG THỊ THU HUYỀN 02/02/2001 2.75 6.5 6.4
23 014023 NGUYỄN THU HUYỀN 07/02/2001 2.5 5.5 3.8
24 014024 BÙI HƯƠNG LAN 06/09/2001 5.5 6 4
25 014025 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 16/04/2001 5.5 5.75 2.8
26 014026 PHẠM THỊ THÚY LAN 01/07/2001 3.5 6.25 3.6
27 014027 LẠI VĂN LINH 06/09/2001 5.5 2.5 4
28 014028 PHẠM NGUYỄN NHẬT LINH 19/08/2001 2.75 5.75 7.6
29 014029 HOÀNG THỊ LOAN 23/10/2001 6.5 5.5 3.6
30 014030 NGUYỄN LƯU HOÀI LOAN 07/03/2001 1.5 5.25 3.6
31 014031 LƯU HUYỀN LY 06/11/2001 5 6 3.8
32 014032 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 27/07/2001 3.25 5.75 2.6
33 014033 ĐỒNG THỊ MAI 20/09/2001 2.5 7.25 4.8
34 014034 NGUYỄN THÙY NGÂN 29/12/2001 3.75 5.5 3
35 014035 BÙI THỊ HỒNG NHUNG 08/10/2001 2.75 4.25 3
36 014036 NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG 08/10/2001 5.25 5.75 7.2
37 014037 HOÀNG DIỆU QUỲNH 08/06/2001 6.5 6 3.4
38 014038 HOÀNG THỊ THÚY QUỲNH 05/09/2001 2 7 3.6
39 014039 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 19/10/2001 5.5 5.5 4.2
40 014040 TRẦN MINH THAO 31/03/2001 5.75 5.25 2.4
41 014041 LÊ PHƯƠNG THẢO 01/06/2001 4.25 6.5 5.2
42 014042 NGUYỄN HOA PHƯƠNG THẢO 15/08/2001 8.25 7 5.6
43 014043 HOÀNG THU THỦY 16/01/2001 6.75 6 8.8
44 014044 VŨ THỊ THANH THƯ 28/07/2001 5 4.5 4.2
45 014045 NGUYỄN XUÂN TÌNH 24/04/2001 4.25 4.25 2.4
46 014046 ĐẶNG HUYỀN TRANG 27/01/2001 3.5 5.25 3.8
47 014047 HÁN PHÙNG VÂN TRANG 19/12/2001 5.25 6 5.4
48 014048 LƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 22/01/2001 3.75 4.5 3.2
49 014049 PHẠM QUỲNH TRANG 04/06/2001 2.75 7 5
50 014050 TRẦN KIỀU TRINH 13/02/2001 4.75 6.25 3.2
51 014051 TRẦN ANH TUẤN 05/08/2001 3.75 6.25 4.2
52 014052 BÙI THỊ THU UYÊN 19/04/2001 4.25 6.75 4.6
53 014053 ĐÀO THỊ THU UYÊN 24/12/2001 2 5.75 2.6
54 014054 TRẦN TỐ UYÊN 11/03/2001 2.25 6.5 1
55 014055 NGUYỄN LONG VŨ 19/08/2001 4.25 5 4.6
56 014056 TRẦN THẢO VY 07/06/2001 4.25 6 4
57 014057 ĐINH VIỆT ANH 09/05/2001 1.75 5.75 3.2
58 014058 ĐỖ PHƯƠNG ANH 22/10/2001 1.75 7 3.8
59 014059 NGUYỄN QUỐC ANH 28/08/2001 2.75 3.5 1.9
60 014060 NGUYỄN THỊ MAI ANH 30/07/2001 1.75 5 2.4
61 014061 NGUYỄN TUYẾT ANH 07/08/2001 4.25 6 2.6
62 014062 PHAN ĐỨC ANH 22/12/2001 2.75 5.75 4.2
63 014063 PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH 09/05/2001 3.5 7.5 4.6
64 014064 THIỀU THỊ NGỌC ANH 11/04/2001 0.75 4.5 1.4
65 014065 TRẦN THỊ LAN ANH 14/02/2001 1 4.5 2.7
66 014066 TRẦN THỊ LAN ANH 28/02/2001 2.25 6 3.4
67 014067 HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH 06/11/2001 2.75 5.75 3.3
68 014068 NGUYỄN NGỌC ÁNH 01/08/2001 2.25 3 2.9
69 014069 TRẦN THỊ HỒNG ANH 30/05/2001 5 3.25 4.4
70 014070 VŨ HOÀNG NGỌC CAO 27/08/2001 3.5 4.75 1.8
71 014071 NGUYỄN PHƯƠNG CHI 20/05/2001 2 5 2
72 014072 PHẠM VĂN CHIẾN 01/09/2001 1.75 2.75 2.1
73 014073 THÀO A CÚC 27/08/2001 3.75 4 4
74 014074 NGUYỄN CAO CƯỜNG 15/09/2001 0.5 3.5 2.4
75 014075 CẦM THỊ THÙY DUNG 25/03/2001 4 6.5 7.8
76 014076 ĐÀO QUANG DUY 23/04/2001 2.25 6.75 2.4
77 014077 LÊ VĂN DUY 21/01/2001 2 5.75 2.6
78 014078 NGUYỄN NGỌC DUY 08/11/2001 2.75 3.5 2.6
79 014079 PHẠM THỊ DUYÊN 01/08/2001 1.5 5 3.4
80 014080 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 09/05/2001 2.25 5 2.6
81 014081 TRẦN THỊ DUYÊN 08/11/2001 3 6.25 3.6
82 014082 HÀ ĐÌNH DUYỆT 12/03/2001 1.5 5 4.4
83 014083 HOÀNG THỊ THU DƯƠNG 22/03/2001 3.25 6 3.2
84 014084 NGÔ THÁI DƯƠNG 30/10/2001 4.25 6.5 2.3
85 014085 TRẦN THỊ DƯƠNG 06/09/2001 0.5 4 2.6
86 014086 VŨ TRẦN THẾ DƯƠNG 24/02/2001 2.75 3.75 3.6
87 014087 NGÔ QUỐC ĐẠT 04/08/2001 0.75 5.5 3.2
88 014088 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 29/07/2001 3.5 6 5
89 014089 VŨ HẢI ĐĂNG 10/06/2001 4 5 3.8
90 014090 NGUYỄN VĂN ĐỨC 12/05/2001 4 5.75 3.6
91 014091 PHẠM MINH ĐỨC 07/08/2001 4 6.5 3.8
92 014092 LƯƠNG TRƯỜNG GIANG 15/05/2001 2.25 6.5 4
93 014093 TRẦN TRƯỜNG GIANG 28/11/2001 3.75 5.5 3.8
94 014094 MAI THỊ THU HÀ 15/08/2001 3 5.5 3.4
95 014095 TRẦN VIỆT HÀ 14/09/2001 6 7.25 3.8
96 014096 ĐẶNG VĂN HẢI 29/06/2001 6.5 5.75 3.4
97 014097 NGUYỄN THỊ HẠNH 25/07/2001 2 6 1.6
98 014098 NGUYỄN THỊ HẠNH 18/09/2001 3 5.5 4
99 014099 PHẠM THÚY HẰNG 03/01/2001 3.5 6.25 4
100 014100 TRẦN THỊ HẰNG 18/01/2001 0.75 2.75 3.8
101 014101 ĐINH THÚY HIỀN 03/02/2001 5.25 6.25 5.9
102 014102 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/02/2001 2.75 8 4.2
103 014103 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 22/06/2001 2 5.25 2
104 014104 TRẦN THỊ HIỀN 15/11/2001 3.25 5 2.4
105 014105 THIỀU MINH HIẾU 25/10/2001 1.5 4.5 2.2
106 014106 VŨ ĐỨC HIẾU 03/08/2001 4.25 5.25 3.4
107 014107 VŨ MINH HIẾU 23/11/2001 1 5 1.6
108 014108 TRỊNH THỊ QUỲNH HOA 25/07/2001 4.25 5.75 3.8
109 014109 BÙI NGỌC HÒA 09/03/2001 1.5 4.5 2.9
110 014110 BÀN THỊ XUÂN HOÀI 30/10/2001 1.5 6 1.8
111 014111 NGUYỄN THU HOÀI 23/01/2001 0 4.5 1.6
112 014112 LÊ VIỆT HOÀNG 27/09/2001 3 5.75 4.8
113 014113 NGUYỄN THỊ HỒNG 19/05/2001 3.5 4.25 2.6
114 014114 TRỊNH THỊ THU HỒNG 19/02/2001 1.5 4.5 1.6
115 014115 LƯƠNG ĐÌNH HUÂN 17/01/2001 1.5 3.5 1.2
116 014116 ĐỖ THỊ KIM HUÊ 14/08/2001 1.25 6.75 2.5
117 014117 TRẦN THANH HUÊ 13/07/2001 0.5 6 1.3
118 014118 ĐẶNG THỊ HUẾ 24/12/2001 0.5 4.75 1.8
119 014119 LÊ THU HUẾ 09/09/2001 3.25 6.75 6.8
120 014120 NGUYỄN THỊ HUẾ 01/01/2001 1 6.5 2
121 014121 PHẠM THỊ HUỆ 09/04/2001 3.25 6.25 2.2
122 014122 VŨ THỊ HUỆ 05/03/2001 3.5 7 3.2
123 014123 BÙI QUANG HÙNG 16/08/2001 3.25 4.25 3
124 014124 ĐÀO NGỌC HÙNG 28/07/2001 2.25 3.75 3.6
125 014125 ĐẶNG VIỆT HÙNG 02/02/2001 3 5.25 3
126 014126 ĐỖ VĂN HÙNG 13/03/2001 1.25 2.75 1.5
127 014127 PHẠM NGỌC HUY 03/03/2001 1 3.5 3
128 014128 ĐẶNG THANH HUYỀN 07/04/2001 3 4.5 2
129 014129 NGUYỄN THỊ HUYỀN  26/08/2001 1.5 4.75 1.6
130 014130 NGUYỄN THỊ HUYỀN  07/02/2001 0.5 3 1.2
131 014131 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 05/11/2001 2.25 5 2.6
132 014132 PHẠM THỊ HUYỀN 08/03/2001 2.75 3.25 2.8
133 014133 BẠCH THỊ LAN HƯƠNG 19/08/2001 4 5 3
134 014134 LỤC THU HƯƠNG 02/10/2001 5 6 1.4
135 014135 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 02/10/2001 2.75 6 3.4
136 014136 NGUYỄN THU HƯƠNG 19/09/2001 2.75 6.25 5
137 014137 NGUYỄN THU HƯƠNG 23/06/2001 2.25 5.25 2.4
138 014138 TỐNG THỊ HƯƠNG 26/08/2001 2.25 5 2.2
139 014139 VŨ NGỌC HỒNG HƯƠNG 28/01/2001 4 5.75 4.2
140 014140 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/09/2001 3.5 4 2.8
141 014141 NGUYỄN THẾ KHƯƠNG 14/03/2001 2.75 4 3.2
142 014142 ĐỖ THỊ LAN 03/03/2001 4 3.75 2.2
143 014143 KHỔNG TÙNG LÂM 01/06/2001 4 5.25 4.4
144 014144 TRƯƠNG TÙNG LÂM 08/07/2001 4.75 3.75 3
145 014145 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 11/06/2001 3 6.25 3.7
146 014146 THIỀU THỊ LIÊN 19/05/2001 0.5 3.25 2.4
147 014147 HOÀNG THỊ THÙY LINH 05/05/2001 4.25 6.5 3.8
148 014148 LÊ THỊ DIỆP LINH 15/04/2001 2.25 3.5 2.7
149 014149 NGUYỄN KHÁNH LINH 03/12/2001 2.5 4.75 4.2
150 014150 PHẠM NHẬT LINH 08/06/2001 0.5 3.5 2
151 014151 VŨ THỊ THÚY LINH 28/02/2001 3 4.75 3
152 014152 NGUYỄN THỊ LOAN 03/05/2001 2.75 6.5 3.6
153 014153 NGUYỄN THỊ THANH LOAN 19/02/2001 2 5.75 3.1
154 014154 PHẠM THỊ LOAN 05/03/2001 2.25 2.5 1
155 014155 GIÀNG ĐỨC LONG 23/01/2001 1.5 4.5 1.4
156 014156 HOÀNG CHÍNH LỘC 14/07/2001 1.75 5 2.4
157 014157 ĐẶNG THỊ LY 10/11/2001 0.5 7 2.4
158 014158 LÊ THỊ LƯU LY 02/11/2001 2.75 4.5 3.5
159 014159 LÊ THỊ HƯƠNG MAI 29/06/2001 1.5 5.5 2
160 014160 LƯƠNG NGỌC MAI 15/02/2001 6 4 3.2
161 014161 BÙI THỊ DIỆU MAY 13/08/2001 1.5 3.5 2.3
162 014162 PHAN TRÀ MI 30/09/2001 1.75 4 3.4
163 014163 CAO QUANG MINH 13/10/2001 5.75 5 4.4
164 014164 ĐINH NGỌC MINH 25/01/2001 5.75 6.5 3.4
165 014165 ĐẶNG THỊ MỤI 20/10/2001 0.5 5.5 2.2
166 014166 HÀ VŨ TRÀ MY 20/03/2001 1.25 5 3.1
167 014167 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 09/04/2001 4.25 4.5 4.2
168 014168 NGUYỄN TRẦN BẢO NAM 05/11/2001 2.25 4 3.4
169 014169 NGUYỄN TUẤN NAM 01/05/2001 1.75 3.25 1.3
170 014170 TRẦN THỊ HẰNG NGA 30/11/2001 3.75 6.25 3.8
171 014171 LÊ KIM NGÂN 20/08/2001 5.5 7 4.9
172 014172 NGUYỄN THỊ NGÂN 21/08/2001 0.5 5 1
173 014173 VŨ ĐỨC NGHĨA 18/12/2001 5.25 6.25 2.3
174 014174 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 21/11/2001 1.5 5.75 3
175 014175 ĐỖ THỊ NGUYỆT 01/10/2001 0.5 6.75 2.6
176 014176 HOÀNG THỊ ÁNH NGUYỆT 19/11/2001 1.75 4.75 2.6
177 014177 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 19/08/2001 3 5 2.1
178 014178 GIÀNG A NHÀ 16/09/2001 0.75 2 1.2
179 014179 DƯƠNG YẾN NHI 17/08/2001 2 3.5 2.2
180 014180 NGUYỄN HỒNG NHUNG 23/02/2001 6 7.5 5.6
181 014181 NGUYỄN THỊ ÁNH NHUNG 29/11/2001 2 7.5 3.4
182 014182 BÀN THỊ PHAM 15/11/2000 0.25 3.5 1.8
183 014183 BÙI THỊ PHÚC 12/11/2001 2.25 3.5 3.2
184 014184 HOÀNG TRỌNG PHÚC 02/06/2000 2.5 5 1.8
185 014185 LÝ THỊ PHƯƠNG 10/01/2001 0.5 2.75 2
186 014186 LÝ THỊ PHƯƠNG 14/08/2001 0.5 5 1.2
187 014187 NGUYỄN LÊ THU PHƯƠNG 15/11/2001 3.75 7.5 3.6
188 014188 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 21/06/2001 3 3.25 3.1
189 014189 TRẦN THỊ PHƯƠNG 16/08/2001 0.5 5.75 2.9
190 014190 TỪ THỊ PHƯƠNG 16/07/2001 1.75 6 2.2
191 014191 VŨ THỊ LAN PHƯƠNG 30/01/2001 2.5 5.75 2.5
192 014192 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 27/05/2001 3 5.5 3.8
193 014193 TRẦN THỊ PHƯỢNG 11/11/2001 0.25 5 3.2
194 014194 PHẠM THANH QUANG 27/03/2001 4.25 4.25 3.8
195 014195 NGUYỄN HỮU QUÂN 30/08/2001 4.75 3.25 2.4
196 014196 VŨ VĂN QUÂN 02/12/2001 4.25 3.75 1.9
197 014197 CAO ĐỨC QUYỀN 20/03/2001 3.25 4 3.4
198 014198 NGUYỄN XUÂN QUYỀN 10/07/2001 6.25 4.25 3.4
199 014199 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 01/09/2001 3 5.75 2.9
200 014200 TRẦN NHƯ QUỲNH 01/01/2001 4.5 5.75 2.2
201 014201 NGUYỄN VĂN SAN 14/07/2001 1.75 3.75 0.8
202 014202 NGUYỄN THỊ THẢO 12/04/2001 0.75 4.75 1.6
203 014203 LÝ THỊ THANH TÂM 09/12/2001 3 4 1.7
204 014204 MAI THỊ TÂM 02/10/2001 3.5 7 3.6
205 014205 NGUYỄN THỊ TÂM 16/08/2001 0.5 4.25 1.6
206 014206 ĐOÀN TRỌNG THÁI 17/08/2001 4.25 4.75 3
207 014207 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG THẢO 22/11/2001 2.25 5.75 2.1
208 014208 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 22/06/2001 4.25 7 3.9
209 014209 NGUYỄN THỊ THU THẢO 06/07/2001 2.75 6.5 2.2
210 014210 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10/10/2001 3.25 6.5 2.2
211 014211 NGUYỄN THỊ THẮM 15/04/2001 4 5 2.4
212 014212 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 24/04/2001 0.5 2.25 1
213 014213 LẠI VĂN THẬT 28/01/2001 2 6 2.6
214 014214 VŨ THỊ THÌN 02/01/2001 3.75 6.75 3.4
215 014215 TRẦN THỊ KIM THU 17/11/2001 1.25 5.25 3.2
216 014216 VŨ THỊ KIM THU 06/11/2001 5.25 6.25 3.8
217 014217 BÀN VĂN THUẬN 11/11/2001 2.25 2 2
218 014218 LƯƠNG THỊ LỆ THÙY 30/11/2001 0.5 5 2.8
219 014219 NGUYỄN BIÊN THÙY 01/01/2001 5 6 4
220 014220 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÙY 27/01/2001 3.25 7.5 4.4
221 014221 LÊ THỊ THỦY 20/05/2001 2.25 5 2.6
222 014222 PHƯỢNG THU THỦY 27/06/2001 3 6.5 2.4
223 014223 NGÔ THỊ THÚY 09/03/2001 1.25 3 1.4
224 014224 BÙI QUỲNH THƯ 24/12/2001 4.5 4.5 4.4
225 014225 TRIỆU THỊ THƯ 04/02/2001 1.75 4.5 2.4
226 014226 PHÙNG KIM TIỆP 27/02/2001 2.25 5 2.2
227 014227 VŨ VIỆT TOÀN 02/09/2001 3 3.5 2.3
228 014228 HOÀNG KIỀU TRANG 27/07/2001 3.5 7 3
229 014229 HOÀNG THỊ THU TRANG 22/03/2001 2 6.5 3.2
230 014230 NGUYỄN THU TRANG 15/09/2001 1.25 4.5 2.6
231 014231 NGUYỄN THÙY TRANG 28/05/2001 1.75 3.5 2.2
232 014232 TÔ THU TRANG 23/06/2001 1.75 6.75 5.1
233 014233 VŨ QUỲNH TRANG 20/04/2001 3.25 5.5 4
234 014234 NGUYỄN ANH TUẤN 03/03/2001 3.75 5 3.6
235 014235 NGÔ THỊ TUYỀN 02/06/2001 1.5 4 2
236 014236 DƯƠNG THỊ HỒNG UYÊN 08/07/2001 2 3.5 1.6
237 014237 NGUYỄN THỊ UYÊN 01/05/2001 1.75 3.75 1.6
238 014238 ĐÀO QUỐC VIỆT 23/07/2001 1 4 1.8
239 014239 NGÔ VĂN VIỆT  11/02/2001 1.5 2.5 2.2
240 014240 PHẠM VĂN VIỆT 24/07/2001 2.25 3.5 1
241 014241 KHƯƠNG THẾ VŨ 16/12/2001 5 3.5 2.8
242 014242 HOÀNG THỊ VUI 19/05/2001 1.5 4.75 0.8
243 014243 BÀN THỊ XUÂN 19/09/2000 1.25 2.75 1.4
244 014244 PHÍ TÙNG XUÂN 22/02/2001 4 5.5 1.2
245 014245 PHẠM HẢI YẾN 06/07/2001 3.25 3.75 3
246 014246 ĐỖ NGỌC ANH 11/09/2001 5.25 5.5 4.7
247 014247 LÊ TUẤN ANH 09/09/2001 3 6 3.2
248 014248 NGUYỄN THỊ LAN ANH 19/11/2001 1.25 6.25 1.8
249 014249 NGUYỄN THIÊN ANH 06/11/2000 4 6 2.6
250 014250 NGUYỄN VIẾT HOÀNG ANH 03/07/2001 1.5 4.5 3.2

 

Lượt Xem:2184
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com