• :
  • :

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ thi thử lần I

Đáp án các môn thi trắc nghiệm kỳ thi thử lần I
SINH HỌC
Câu 132 209 357 485
1 A D D C
2 C D A D
3 D C D A
4 C A B D
5 D D A B
6 C A A C
7 A D D A
8 B A B B
9 B C A B
10 B A A B
11 D C B C
12 B A D D
13 A D B C
14 A B C D
15 B C D A
16 C A B A
17 C B D B
18 B B B C
19 D C D B
20 D D C B
21 D A B A
22 D B A B
23 A C C C
24 C B B D
25 B A C A
26 A A A C
27 B B C D
28 B C C B
29 A D C D
30 C B A A
31 B B A C
32 B D C A
33 C C A C
34 C A D C
35 C B D B
36 D D B D
37 A B B B
38 B B B D
39 A D C A
40 D C A C
41 B A C D
42 D A A D
43 A C B B
44 C B A A
45 A A D B
46 A D C B
47 D C C A
48 B C D D
49 D D D C
50 C A B A

 

TIẾNG ANH

PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu số

Mã đề 194

Mã đề 362

Mã đề 425

Mã đề 582

Mã đề 796

Mã đề 931

1

B

B

A

B

A

A

2

C

A

B

B

A

B

3

D

C

B

C

C

D

4

D

B

A

A

A

D

5

A

C

C

A

D

D

6

C

B

B

B

B

D

7

C

B

C

C

A

C

8

A

B

B

D

C

B

9

D

A

B

D

B

B

10

A

A

B

A

C

C

11

A

B

A

C

B

D

12

B

C

D

C

B

C

13

B

D

C

A

B

C

14

A

D

A

D

A

B

15

C

A

A

A

D

C

16

B

C

B

A

B

D

17

C

C

B

B

B

D

18

B

A

A

B

C

A

19

B

D

A

A

A

C

20

B

A

C

C

A

C

21

A

A

C

B

B

A

22

D

B

A

C

A

D

23

B

A

C

B

B

A

24

B

A

D

B

C

B

25

C

B

C

B

D

A

26

A

B

B

A

D

C

27

A

C

A

D

B

B

28

A

C

B

A

D

C

29

A

A

C

A

A

B

30

C

C

A

C

C

B

31

A

A

C

D

D

B

32

C

C

D

D

D

A

33

D

D

D

A

A

D

34

D

D

B

B

B

A

35

A

A

D

C

C

B

36

B

B

D

A

A

B

37

C

D

B

C

C

B

38

A

C

D

D

D

A

39

C

B

A

C

C

A

40

D

A

A

B

A

C

41

C

B

B

C

B

A

42

B

B

D

D

D

C

43

A

D

A

D

D

A

44

B

C

D

B

D

C

45

C

D

D

B

D

D

46

D

D

D

A

C

D

47

D

D

D

D

B

A

48

B

A

C

A

B

A

49

D

B

B

C

C

B

50

A

D

B

D

D

C

51

B

D

C

D

C

A

52

D

D

D

D

C

D

53

D

C

C

C

B

C

54

D

B

C

B

C

D

55

D

B

B

B

D

A

56

C

C

C

C

D

B

57

B

D

D

D

A

C

58

B

C

D

C

C

D

59

C

C

A

C

C

C

60

D

D

C

A

A

B

61

C

A

C

D

D

D

62

C

C

A

D

A

B

63

A

A

D

A

A

D

64

D

A

A

B

B

A

PHẦN VIẾT (2 điểm)

I. (0, 5 điểm)

Question 65: Not until the war ended did he return to his native village.

Question 66: Unless Lily asks for her teacher’s permission, she won’t be able to leave the class.

Question 67: It was such a good film that I saw it three times.

Question 68: Miss White thanked Peter for giving/ having given her the present.                    

Question 69: About a million puppies are thought to be born each year.

                     .

II. (1, 5 điểm)

 

                    Mô tả tiêu chí đánh giá

         Điểm tối đa

          1

Bố cục

0,40

 

-         Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc

-         Bố cục hợp lý rõ rang phù hợp yêu cầu của đề bài

-         Bố cục uyển chuyển từ mở bài đến kết luận

 

          2

Phát triển ý

0,25

 

-         Phát triển ý có trình tự logic

-         Có dẫn chứng, ví dụ ……..đủ để bảo vệ ý kiến của mình

 

          3

Sử dụng ngôn từ

0,30

 

-         Sử dụng ngôn từ phù hợp nội dung

-         Sử dụng ngôn từ đúng văn phong thể loại

-         Sử dụng từ nối các ý cho bài viết uyển chuyển

 

          4

Nội dung

0,30

 

-         Đủ thuyết phục người đọc

-         Đủ dẫn chứng, ví dụ, lập luận

-         Số từ không nhiều hơn hoặc ít hơn so với quy định 5%

 

          5

Ngữ pháp, dấu câu và chính tả

0,25

 

-         Sử dụng đúng dấu câu

-         Chính tả: viết đúng chính tả.Lỗi chính tả gây hiểu nhầm, sai lệch ý sẽ bị tính 1 lỗi (trừ 1% diểm của bài viết). Cùng 1 lỗi chính tả lặp lại chỉ tính 1 lỗi.

-         Sử dụng đúng thời, thể, cấu trúc câu đúng ngữ pháp.( Lỗi ngữ pháp gây hiểu nhầm, sai lệch ý sẽ bị trừ 1% điểm bài viết).

 

 

Tổng

1,50

 

HÓA HỌC

132

209

357

485

1

B

1

B

1

C

1

B

2

A

2

A

2

A

2

B

3

C

3

C

3

B

3

A

4

C

4

B

4

C

4

C

5

B

5

C

5

A

5

D

6

C

6

C

6

D

6

D

7

A

7

B

7

B

7

A

8

A

8

B

8

B

8

D

9

C

9

A

9

B

9

A

10

A

10

B

10

D

10

B

11

C

11

A

11

B

11

C

12

C

12

D

12

D

12

C

13

B

13

B

13

C

13

D

14

C

14

D

14

B

14

B

15

B

15

C

15

B

15

D

16

D

16

C

16

C

16

A

17

C

17

A

17

D

17

D

18

D

18

B

18

A

18

D

19

A

19

D

19

D

19

B

20

A

20

B

20

A

20

C

21

B

21

C

21

A

21

D

22

B

22

D

22

C

22

C

23

A

23

C

23

D

23

C

24

C

24

D

24

C

24

B

25

A

25

D

25

B

25

C

26

C

26

D

26

A

26

B

27

D

27

D

27

A

27

B

28

D

28

A

28

C

28

C

29

A

29

B

29

C

29

A

30

D

30

A

30

A

30

B

31

D

31

A

31

D

31

A

32

D

32

D

32

A

32

B

33

B

33

D

33

B

33

A

34

B

34

A

34

C

34

B

35

B

35

C

35

D

35

D

36

C

36

D

36

B

36

C

37

A

37

C

37

A

37

A

38

A

38

C

38

A

38

B

39

C

39

A

39

D

39

D

40

D

40

C

40

C

40

D

41

D

41

D

41

D

41

A

42

A

42

D

42

D

42

C

43

B

43

A

43

C

43

A

44

A

44

A

44

A

44

A

45

D

45

A

45

D

45

B

46

A

46

C

46

B

46

B

47

D

47

B

47

C

47

D

48

B

48

B

48

A

48

A

49

B

49

B

49

B

49

C

50

D

50

B

50

A

50

C

Lượt Xem:804
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com