• :
  • :

Danh sách các tiểu ban

Danh sách các tiểu ban

DANH SÁCH TIỂU BAN LIÊN LẠC, LỄ TÂN

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-THPTCVA ngày 30/9/2015)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Vũ Thị Hạnh

PHT

Trưởng tiểu Ban

 

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

Tổ phó

Phó tiểu ban

 

3

Lê Thị Thanh

TTCM

Ủy viên

 

4

Tăng Thị Yến

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Lương Thị Quỳnh Nga

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Nguyễn Thị Hằng

TTCM

Ủy viên

 

7

Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Lê Kim Đương

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Vũ Thị Bích Đào

Tổ phó

Ủy viên

 

10

Phạm Thị Hồng

Tổ phó

Ủy viên

 

11

Đặng Thị Hậu

Tổ phó

Ủy viên

 

12

Nguyễn Thị Phương Lan

Giáo viên

Ủy viên

 

13

Nguyễn Hồng Loan

Giáo viên

Ủy viên

 

14

Phạm Thị Thanh Hải

Giáo viên

Ủy viên

 

15

Lương Mạnh Thường

TTHC

Ủy viên

 

16

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên

 

17

Trần Thị Hường

Giáo viên

Ủy viên

 

18

Trần Thu Phương

Nhân viên

Ủy viên

 

19

Bùi Thị Đào

Nhân viên

Ủy viên

 

20

Nguyễn Thúy lành

Nhân viên

Ủy viên

 

21

Đào Thị Tuyết Xâm

Nhân viên

Ủy viên

 

Nhiệm vụ:

Liên hệ với Ban liên lạc các khóa học sinh cũ, các thế hệ nhà giáo, nhân viên đã từng công tác tại trường, tập hợp danh sách các khóa học sinh, các thế hệ nhà giáo, nhân viên về dự lễ kỷ niệm.

Trang trí, khánh tiết các địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm ( Huy động toàn thể giáo viên nam do đồng chí Lương Dũng phụ trách).

Tiếp tân, nhận hoa, quà của đại biểu, bê cờ, huân chương (Cùng học sinh nữ ).

Nhiệm vụ cụ thể của từng nhóm, từng thành viên do các đồng chí trưởng, phó tiểu ban phân công và điều hành, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc của tiểu Ban.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi Văn Xuân

Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

 

2

Dương Thị Thu Thủy

PHT

Phó ban

 

3

Vũ Kim Đức

Giáo viên

 viên

 

4

Hà Xuân Trường

Tổ phó

Ủy viên

 

5

Trần Thị Tuất

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Phạm Hữu Công

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Phạm Đại An

Giáo viên

Ủy vi

n

 

8

Nguyễn Văn Minh

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị Anh Đào

Giáo viên

Ủy viên

 

10

Đỗ Thị Nga

Giáo viên

Ủy viên

 

11

Nguyễn Thị Huê

Giáo viên

Ủy viên

 

12

Nguyễn Yên Ninh

Giáo viên

Ủy viên

 

13

Hà Thị Bái

Giáo viên

Ủy viên

 

14

Phạm Lê Giang

Thư ký

 viên

 

15

Nguyễn Thị Hương

TTCM

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TIỂU BAN NỘI DUNG, TUYÊN TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-THPTCVA ngày 30/9/2015)

 

Nhiệm vụ:

Xây dựng chương trình Lễ kỷ niệm, chuẩn bị toàn bộ nội dung buổi Lễ, chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo cấp trên.

                Tuyên truyền về Lễ kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website nhà trường; Phối hợp với đài Truyền thanh, Truyền hình huyện xây dựng phóng sự tuyên truyền về truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển. Hoàn thành các công việc chuẩn bị trước ngày 10/11/2015.

                Chuẩn bị tư liệu, hình ảnh để quảng bá hình ảnh nhà trường (các pano ảnh, bảng thành tích các thế hệ giáo viên, học sinh từ 2010- 2015)

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TIỂU BAN VĂN NGHỆ, THỂ THAO

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-THPTCVA ngày 30/9/2015)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Dương Thị Thu Thủy

PHT

Trưởng tiểu ban

 

2

Hà Hữu Thành

BTĐT

Phó tiểu ban

Mảng văn nghệ

3

Nguyễn Thị Kim Tuyết

Giáo viên

Ủy viên

 

4

Bùi Hồng Vân

Giáo viên

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Lan Hoa

Giáo viên

Ủy viên

 

6

Vũ Thị Thoa

Tổ phó

Ủy viên

 

7

Nguyễn Anh Đức

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Trần Thế Anh

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Đoàn Tùng Lâm

Giáo viên

Ủy viên

 

10

Phạm Hồng Thứ

Giáo viên

Ủy viên

 

11

Lương Kim Dũng

TTCM

Phó tiểu ban

Mảng  đồng diễn

12

Ngô Trung Tuyến

Giáo viên

Ủy viên

 

13

Nguyễn Thế Quang

Giáo viên

Ủy viên

 

14

Nguyễn Thị Quy

Giáo viên

Ủy viên

 

15

Nguyễn Thái Thụy

Giáo viên

Ủy viên

 

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch và triển khai cho học sinh tập màn đồng diễn chào mừng Lễ kỷ niệm, phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện, các thế hệ giáo viên, học sinh cũ xây dựng chương trình đêm giao lưu văn nghệ vào ngày 13/11/2015, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng. Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng 45 năm thành lập trường; tổ chức  cho học sinh các lớp cắm trại.

Bắt đầu triển khai công việc sau khi họp tiểu ban phân công nhiệm vụ. (Trưởng tiểu ban chủ động bố trí thời gian họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên), thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TIỂU BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-THPTCVA ngày 30/9/2015)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Bùi Văn Xuân

Hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

 

2

Ngô Thị Hậu

PCTCĐ

Phó ban

 

3

Phạm Thị Thanh Hải

Giáo viên

Ủy viên

 

4

Nguyễn Thị Hậu

Thủ quỹ

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Anh

Kế toán

Ủy viên

 

6

Trần Tâm Tư

Giáo viên

Ủy viên

 

7

Lê Thị Bích Thủy

Giáo viên

Ủy viên

 

8

Đào Hồng Hạnh

Giáo viên

Ủy viên

 

9

Vương Thị Thủy

Giáo viên

Ủy viên

 

10

Đỗ Thị Thu

Giáo viên

Ủy viên

 

Nhiệm vụ:

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí, chuẩn bị quà lưu niệm, sắp xếp phương án đón tiếp đại biểu, các thế hệ học sinh, đặt cơm mời đại biểu, các thế hệ giáo viên, đại diện các thế hệ học sinh.

Bắt đầu triển khai công việc từ ngày 12/10/2015 hoàn thành trước ngày 12/11/2015. (Trưởng tiểu ban chủ động bố trí thời gian họp để phân công nhiệm vụ cho các thành viên), thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ.

Các đồng chí không có tên trong danh sách các Ban (Cao tuổi, con nhỏ) sẽ được trưng tập vào các công việc khi cần thiết.

Trưng tập 2 đồng chí: Tùng, Đức lái xe khi có việc cần

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt Xem:1482
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com