• :
  • :

Kế hoạch Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường

Kế hoạch Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường

     SỞ GD VÀ ĐT  YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 


Số: 116 /KH-THPTCVA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Văn Yên, ngày 28  tháng 9  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Trường THPT Chu Văn An (1970 - 2015)

 


 

Căn cứ công văn số 2842/UBND- VX ngày 31/12/2014 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc đồng ý cho các trường phổ thông tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường năm 2015; Căn cứ vào điều kiện thực tế, trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trên những nội dung sau:

                1. Mục đích, yêu cầu

- Ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, điểm lại những thành tích nổi bật mà nhà trường đã đạt được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29- NQ/TW.

Động viên, khích lệ các thế hệ thầy và trò phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác nhằm giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, chuẩn chất lượng

- Tổ chức ngày lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, vui vẻ, an toàn và tiết kiệm.

2. Thời gian, địa điểm

-  Thời gian:  Ngày 13 - 14/11/2015

- Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An - Văn Yên - Yên Bái

3. Nội dung

- Ngày 13/11/2015:

+ Trang trí, khánh tiết các địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm (Sân trường, sân vận động huyện Văn Yên)

Đón các thế hệ Nhà giáo, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa các thế hệ nhà giáo, các thế hệ học sinh với giáo viên, học sinh.

Học sinh cắm trại tại sân vận động huyện Văn Yên.

- Ngày 14/11/2015:

+ Mít tinh kỷ niệm, ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của nhà trường;

+ Đón nhận các danh hiệu cao quý : Huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước; cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

+ Gặp mặt, giao lưu giữa đại biểu, các thế hệ nhà giáo, học sinh nhà trường.

                4. Thành phần

                - Đại biểu tỉnh, đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo;

                - Đại biểu Huyện, các cơ quan ban ngành

                - Đại biểu các đơn vị trường THPT trên địa bàn tỉnh

                - Đại diện Hội cha mẹ học sinh, các chi hội phụ huynh

                - Các thế hệ nhà giáo, CBNV nhà trường

                - Đại diện các khóa học sinh

                ( Dự kiến khoảng 350 – 400 người)

                        5. Kinh phí tổ chức: (Có bản dự toán kinh phí kèm theo)

6. Tổ chức thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

- Báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Văn Yên xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan ban ngành trong huyện để tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa,  an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thành lập các tiểu ban (có quyết định riêng), gồm:

+ Tiểu ban liên lạc, lễ tân: Liên hệ với Ban liên lạc các khóa học sinh cũ để mời đại diện các thế hệ học sinh, các thế hệ nhà giáo, nhân viên đã từng công tác tại trường, tập hợp danh sách các khóa học sinh, các thế hệ nhà giáo, nhân viên về dự lễ kỷ niệm, hoàn thành trước ngày 05/11/2015.

Ban hành giấy mời Đại biểu, các thế hệ nhà giáo, học sinh; Đón tiếp Đại biểu, các thế hệ nhà giáo, học sinh cũ về dự Lễ kỷ niệm. Bố trí tiếp nhận hoa và quà của Đại biểu; Trang trí, khánh tiết tại các địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

+ Tiểu ban nội dung, tuyên truyền: Xây dựng chương trình Lễ kỷ niệm, chuẩn bị toàn bộ nội dung buổi Lễ, chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo cấp trên.

                Tuyên truyền về Lễ kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website nhà trường; Phối hợp với đài Truyền thanh, Truyền hình huyện xây dựng phóng sự tuyên truyền về truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển; Chuẩn bị tư liệu, hình ảnh để quảng bá nhà trường qua 45 năm xây dựng và phát triển.

                - Tiểu ban cơ sở vật chất: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí, chuẩn bị quà lưu niệm, sắp xếp phương án đón tiếp đại biểu, các thế hệ học sinh, đặt cơm mời đại biểu, các thế hệ nhà giáo, đại diện các khóa học sinh. Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoàn thành công tác chuẩn bị trước ngày 10/11/2015.

                - Tiểu ban văn nghệ, thể thao: Lập kế hoạch và triển khai cho học sinh tập màn đồng diễn chào mừng Lễ kỷ niệm, phối hợp với Trung tâm Văn hóa huyện, các thế hệ giáo viên, học sinh cũ xây dựng chương trình đêm giao lưu văn nghệ vào ngày 13/11/2015, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng. Tổ chức, hướng dẫn cho học sinh các lớp cắm trại tại sân vận động.

                Các tiểu ban phải xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban để hoàn thanh tốt công việc được phân công, thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tình hình và tiến độ thực hiện.

                 Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 ngày thành lập trường THPT Chu Văn An và đón nhận các danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các bộ phận và các tiểu ban triển khai thực hiện, trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc gì báo cáo Ban chỉ đạo để cùng tháo gỡ./.

                

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Yên Bái ;

- Huyện ủy- HĐND- UBND huyện Văn Yên;

           (Báo cáo).

- Thành viên Ban chỉ đạo;

- Trưởng các tiểu Ban;

          (Thực hiện).

- Lưu:VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Bùi Văn Xuân

 

Lượt Xem:1379
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com