• :
  • :

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII thành công tốt đẹp

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đào Ngọc Dung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đại hội cũng bầu 16 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng.

(ĐCSVN) - Sau 3 ngày làm việc, chiều 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã chính thức bế mạc. Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đào Ngọc Dung được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đại hội cũng bầu 16 đồng chí đi dự Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đại hội đã nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2005-2010; thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XVI; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng các cấp, các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI.


Các đại biểu, biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội (ảnh: Thanh Bình)
Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII xác định các chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới gồm: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2015: 13,5%/năm trở lên. Trong đó: Nông, lâm nghiệp: 5,4%/năm, công nghiệp - xây dựng: 17,1%/năm, thương mại - dịch vụ: 14,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2015: 25 triệu đồng trở lên; Thu cân đối ngân sách năm 2015: 1.700 tỷ đồng trở lên; Tổng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm là 34.000 tỷ đồng: Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 45%.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 4%; Hoàn thành và giữ vững 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2015 là 89%; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2015 giảm còn 19%. Đến năm 2015 có 85% hộ gia đình, 60% thôn bản, tổ dân phố; 95% cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới từ 15 đến 20%; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,5%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%.

Về xây dựng Đảng: Hàng năm, có 80% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền xã, phường, thị trấn vững mạnh đạt 80%; kết nạp 1.800 đảng viên trở lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ 85% trở lên; vận động được 75% quần chúng vào các tổ chức đoàn thể.


Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu bế mạc Đại hội (ảnh: Thanh Bình)
Để những mục tiêu này trở thành hiện thực, Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong đó: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, công nghệ; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội và phát triển kinh tế;Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, là khâu đột phá để thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tập trung xây dựng các khu, cụm công nghiệp vệ tinh tại các huyện vùng thấp, hướng vào phát triển công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, chè, sản xuất xi măng, sản phẩm đá trắng

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đại hội cũng đã đề ra giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, phát triển khu, cụm công nghiệp; Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm phát triển giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và phát triển văn hoá, thông tin, truyền thông, thể dục thể thao; Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Thành công của Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XVII là mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển mới về chất, có ý nghĩa quan trọng cổ vũ Đảng bộ, quân và dân Yên Bái, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ, đưa Yên Bái phát triển với tốc độ nhanh và bền vững. Đồng chí tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, sẽ thực hiện được mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2015./.

Lượt Xem:2196
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com