• :
  • :

Đại hội chi bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Văn Yên, trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2010, Đại hội chi bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 20/11/2009 của Tỉnh ủy Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW;  Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 04/12/2009 của Ban thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tinh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Thực hiện thông báo số 487- TB/HU ngày 10/5/2010 của Huyện ủy Văn Yên về lịch chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và dự kiến phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trực tiếp dự và chỉ đạo đại hội; Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 6 năm 2010, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao và trí tuệ,  Đại hội Chi bộ trường THPT Chu Văn An khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và  thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
           Đại hội vinh dự được đón các đồng chí đại biểu đại diện cho Ban thường vụ huyện ủy, các ban xây dựng đảng đến dự và chỉ đạo đại hội và có những ý kiến phát biểu quan trọng ghi nhận thững thành tích mà chi bộ, nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, định hướng những mục tiêu, nhiệm vụ chính và những chủ trương, giải pháp chủ yếu để chi bộ hoàn thành Nghị quyết đại hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tại Đại hội, đoàn chủ tịch đã  thông qua Báo cáo chính trị của Ban chi ủy khóa XII nhiệm kỳ 2005 - 2010 đánh giá những thành tích đạt được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XII, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ  quan trọng, những chỉ tiêu cụ thể  trong nhiệm kỳ tiếp theo và những chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XIII trong đó mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng chi bộ thành Đảng bộ và hoàn thành các tiêu chí đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia.

Đoàn chủ tịch cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Với tinh thần thẳng thắn, Đại hội đã nghiêm khắc xem xét những  tồn tại,  hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong những năm qua, phân tích nguyên nhân và nêu các giải pháp khắc phục. Đó là những căn cứ quan trọng, những kinh nghiệm quý báu để xác định phương hướng và nhiệm vụ sắp tới cho phù hợp với thực tiễn của nhà trường trong quá trình phát triển.

          Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận để các đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện  đại hội XI của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện và các dự thảo báo cáo của Chi bộ. Qua thảo luận các đại biểu dự đại hội đã đồng tình, thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp đồng thời đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị đảng bộ huyện Văn Yên và các chủ trương, giải pháp lớn của Chi bộ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của chi bộ.

         

         

          Tại Đại hội, Với tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm cao, Đại hội đã trực tiếp lựa chọn bầu 5 đồng chí tham gia Ban chi uỷ chi bộ khoá XIII, bầu đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ khoá mới, theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị, phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ. Những đồng chí vừa được bầu vào Ban Chi uỷ, bầu giữ chức vụ bí thư, phó bí thư Chi bộ đều là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, tiêu biểu đại diện cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong chi bộ, cơ quan.      

          Danh sách ban chi ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

1.     Đồng chí Bùi Văn Xuân - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường

2.     Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lộc - PBTCB, PHT

3.     Đồng chí Vũ Thị Hạnh - CUV, PHT

4.     Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - CUV

5.     Đồng chí Lương Thế Nghĩa - CUV

         Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn bầu 2 đồng chí đi dự đại hội lần thứ XIV Đảng bộ huyện, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của chi bộ và cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường gồm các đồng chí có tên sau:

1.     Đồng chí Bùi Văn Xuân - BTCB, Hiệu trưởng nhà trường

2.     Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lộc - PBTCB, PHT

Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chi ủy chi  bộ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban thường vụ huyện ủy, các Ban xây dựng đảng. Đại hội chi bộ khóa XIII trường THPT Chu Văn An thành công tốt đẹp trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đó.

Đại hội chi bộ trường THPT Chu Văn An khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thành công tốt đẹp. Đây là điểm khời đầu thuận lợi, là tiền đề cho chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Lượt Xem:3076
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com