• :
  • :

Kế hoạch hoạt động Hội Chữ thập đỏ

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng Hội Chữ thập đỏ năm học 2009- 2010

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VĂN YÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội CTĐ trường THPT Chu Văn An                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      /KH-CTĐ                                      Văn Yên, ngày  10  tháng 9  năm 2009

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội  Chữ thập Đỏ

Năm học 2009- 2010

 

         - Căn cứ vào kế hoạch số 58/KH-BCĐLN ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Sở giáo dục & Đào tạo Yên Bái về việc thực hiện kế hoạch hoạt động thanh thiếu niên chữ thập đỏ năm học

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà sstrường năm học 2009 - 2010, Hội Chữ thập đỏ trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gồm những nội dung sau:

I.  MỤC TIÊU:

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động TTN CTĐ trong hệ thống trường học.

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Đoàn, Hội Chữ thập đỏ vững mạnh.

- Củng cố và phát triển tổ chức chi hội CTĐ trong trường học.

II. NỘI DUNG:

 

- Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Thanh Thiếu niên Chữ thập đỏ trong và ngoài trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Công tác tuyên truyền

           - Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội phong trào Chữ thập đỏ. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Hội tổ chức thực hiện, đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo ".

- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no để các em hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của Hội.

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cấp trên giao là đỡ đầu các em học sinh vùng khó khăn xã Mỏ Vàng huyện Văn Yên. Kêu gọi toàn thể hội viên hãy bớt một phần chi tiêu, tận dụng những quần áo cũ giúp đỡ các em học sinh vùng cao đang gặp nhiều khó khăn rất cần sự trợ giúp.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2009).

- Khẳng định sự cần thiết phải thành lập HộiChữ thập đỏ các cấp, nhằm tập hợp các lực lượng xã hội để giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống của những gia đình đang gánh chịu.

- Làm tốt công tác Chữ thập đỏ trong Nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào Nhà trường.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

-  Đẩy mạnh các cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “ Vòng tay bạn bè”, phong trào “ Giúp bạn nghèo vượt khó”, “ Vì bạn nghèo”, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

2. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Kiện toàn Ban Chấp hành Hội, phân công nhiệm vụ từng hội viên.

- Tập trung phát triển và củng cố tổ chức Hội ở các khối lớp, làm nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia tạo điều kiện phát triển tổ chức Hội trong CB- GV và các em học sinh

- Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH quan tâm đến cán bộ Hội. Tổng kết và nhân rộng các mô hình, tổ chức và hoạt động nhân đạo có hiệu quả; mở rộng các hình thức giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong địa phương cho đội ngũ cán bộ hội.

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên kịp thời nhân các ngày lễ, tết. Thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro...

Tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong Nhà trường không chỉ có giáo viên, cán bộ nhân viên, các em học sinh mà còn có cả Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và những người có lòng hảo tâm với Nhà trường.

- Mỗi khối bầu một ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với Nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp. Vì vậy Ban đại diện cha mẹ học sinh nhất thiết tham gia vào tổ chức Chữ thập đỏ nhà trường và thống nhất các hoạt động vì một mục đích chung.

- Tổ chức Chữ thập đỏ trong trường cũng cần có sự phối hợp hành động với các tổ chức chính trị xã hội. Với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường để làm tốt công tác Hội.

3. Nội dung hoạt động.

- Tham gia vào việc mở rộng giáo dục đảm bảo công bằng xã hội trong học tập của các tầng lớp dân cư, các dân tộc tôn giáo, xây dựng cơ sở vật chất, hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đi đầu trong việc tự học, tự bồi dưỡng. Vận động giáo viên dạy thêm cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật mà không thu học phí, vận động giáo viên không dạy thêm tràn lan, có thái độ đúng đắn trong kiểm tra đánh  giá học sinh trong thi cử.

- Hội Chữ thập đỏ là tổ chức tập hợp, qui tụ các lực lượng trong và ngoài Nhà trường, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Nhà trường.

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng kỳ, từng tháng, từng tuần, thường xuyên củng  cố tổ chức Hội làm cho tổ chức Hội thực sự là nòng cốt trong phong trào “Nhân đạo từ thiện” trong  Nhà trường.

-Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với Chi bộ đảng, BGH giáo dục lòng nhân ái trong tuổi trẻ học đường, xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên CTĐ, nâng cao chất lượng và kỹ năng hoạt động.

-Tham gia phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường; đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí phục vụ học sinh.

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp thường xuyên hoặc vận động các tổ chức, cá nhân theo đúng tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu không để sót đối tượng cần giúp đỡ do Nhà trường quản lý.

Tích cực xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đặc biệt coi trọng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, động viên bằng vật chất và tinh thần để các em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

- Đẩy mạnh công tác tổ chức Hội vừa phát triển hội viên, vừa nâng cao chất lượng hội viên. Vận động hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội.

Công tác Chữ thập đỏ không chỉ nằm trong phạm vi của mỗi Nhà trường mà là của cả xã hội, ngay cả khu dân cư, trong gia đình, họ tộc cũng cần phải có tổ chức Chữ thập đỏ.

- Hội Chữ thập đỏ không chỉ quan tâm đến CB- GV các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Nhà trường mà cần phải kêu gọi toàn thể hội viên giúp đỡ giáo viên và học sinh vùng cao, vùng khó khăn, các gia đình vùng khó khăn, các gia đình neo đơn mắc bệnh hiểm nghèo.....

- Vận động các tập thể lớp trong nhà trường quan tâm đến các công việc sau:

- Giúp bạn nghèo vượt khó.

- Giúp các bạn tật nguyền và mồ côi.

- Giúp người già không nơi nương tựa.

- Giúp các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

- Các nguyên nhân khác

4. Xây dựng quỹ Chữ thập đỏ

- Quỹ Chữ thập đỏ là nguồn tài chính thu - chi theo điều lệ của  Hội. Năm học 2009- 2010 thu với mức 6.000đ/1HS/năm.                /CB-GV/năm.

- Hội Chữ thập đỏ Nhà trường phải tham mưu đắc lực cho Hội Chữ thập đỏ  của Sở, huyện, Thị trấn Mậu A để phân bổ nguồn kinh phí, hàng hoá tài trợ của các đơn vị cho đúng người, đúng đối tượng.

Nguồn quỹ Chữ thập đỏ  trong Nhà trường chủ yếu sử dụng vào các công việc sau:

+ Chi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi hàng tháng.

+ Chi thăm viếng HS hoặc bố, mẹ HS qua đời (Nếu có).

+ Chi quà động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán.

+ Động viên HS con thương, bệnh binh nhân ngày 27/7, 22/12

+ Mua sản phẩm  ủng hộ Hội người mù,  người khuyết tật, trẻ em bị chất độc màu da cam....

Thu- Chi quỹ Chữ thập đỏ trong Nhà trường thực hiện theo đúng quy định của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Trên đây là kế hoạch hoạt động Hội Chữ thập đỏ trường THPT Chu Văn An năm học 2009- 2010

 

Nơi nhận:                                                                                                    TM. BCH Hội

- Sở Giáo dục (Để B/c)                                                                         Chủ tịch

- Hội CTĐ huyện Văn Yên                                                                     Đã ký

- BGH, các Đ/c BCH

Nguyễn Thị Bích Nhiệm

Lượt Xem:18700
Ngày đăng: 01-01-2007
Tác giả: Ban quản trị

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com