• :
  • :

Phân công lãnh đạo nhà trường năm học 2018-2019--(1/9/2018)--

Phân công lãnh đạo nhà trường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019
File đính kèm
My Page Title

SỞ GD&ĐT YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2018

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

Năm học: 2018- 2019

1. Đ/C Bùi Văn Xuân: Bí thư chi bộ - HT nhà trường

Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của nhà trường (Kế hoạch, Cơ sở vật chất, tài chính, tổ chức, nhân sự).

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của chi bộ;

Xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch hoạt động của nhà trường, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Quản lý giáo viên, nhân viên; xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm; Quyết định việc tăng lương, tăng lương trước thời hạn, giải quyết nghỉ chế độ thai sản, chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Chịu trách nhiệm thành lập các Hội đồng, các Ban trong nhà trường theo yêu cầu công việc. Giải quyết cho giáo viên, nhân viên nghỉ ốm, nghỉ việc riêng.

Khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên, Bổ nhiệm, miễn nhiệm đội ngũ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo quy định trong Điều lệ.

Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; Quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh; quyết định việc chuyển trường cho học sinh đi và đến.

Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh;

Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường.

Chủ tịch Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhà trường (Ủy viên BCH Hội khuyến học, Hội CTĐ huyện)

Trực lãnh đạo tất cả các buổi sáng.

Dạy hướng nghiệp cho học sinh khối 12.

2. Đ/C Vũ Thị Hạnh – PBT- PHT nhà trường

Phụ trách hoạt động dạy và học, phụ trách công tác kiểm tra. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong nhà trường, kế hoạch kiểm tra đội ngũ, kế hoạch dạy thêm, học thêm Trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi triển khai; Phụ trách công tác học nghề phổ thông; Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mảng công việc được phân công.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về phân công giảng dạy, điều chỉnh phân công khi cần thiết; tham mưu giúp Hiệu trưởng các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học.

Cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý các hoạt động dạy và học chính khóa, phụ đạo, ôn thi, bồi dưỡng đội ngũ, bồi dưỡng học sinh giỏi, thanh tra, kiểm tra đội ngũ.

Tổng hợp, cùng tổ trưởng chuyên môn kiểm tra thừa giờ theo năm tài chính giao cho kế toán lập bảng kê thanh toán.

Kiểm tra ký sổ điểm, sổ đầu bài khối 12 hàng tháng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra và ký hồ sơ giáo viên các tổ: Tổ Lý – CN, tổ Hóa sinh- CN- Tổ Ngoại ngữ

Ký hồ sơ, học bạ học sinh theo phân công của Hiệu trưởng;

Tham gia các Hội đồng, các ban theo yêu cầu công việc.

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền.

Giải quyết các công việc, sự vụ theo thẩm quyền khi Hiệu trưởng phân công. Trực lãnh đạo tất cả các buổi sáng, chiều thứ ba, thứ sáu.

Giảng dạy 4 tiết theo chuyên môn và hướng nghiệp khối 11.

3. Đ/C Dương Thị Thu Thủy: Chi ủy viên - PHT

Chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch, chương trình, báo cáo công tác đảng của chi bộ; quản lý hồ sơ Đảng, hoàn thiện hồ sơ kết nạp, chuyển đảng chính thức, thủ tục chuyển đảng cho đảng viên khi chuyển công tác (Cùng với hai đồng chí chi ủy viên).

Phụ trách các hoạt động đoàn thể, kiêm chủ tịch Công đoàn nhà trường; Cũng đồng chí Nguyễn Thị Hậu chịu trách nhiệm quản lý phòng pho to của nhà trường; Phụ trách công tác hành chính, văn phòng; Ký hợp đồng thời vụ với nhân viên hợp đồng bảo vệ, lao công, pho to, trông xe và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các mảng công việc nêu trên.

Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động của công đoàn, chỉ đạo các hoạt động của công đoàn dưới sự lãnh đạo của chi bộ; chỉ đạo BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch của Đoàn thanh niên duyệt cấp ủy để thực hiện.

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng; Công tác đánh giá công chức, viên chức; Đánh giá CBQL theo chuẩn Hiệu trưởng; Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

Kiểm tra ký sổ điểm, sổ đầu bài khối 11 hàng tháng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra và ký hồ sơ giáo viên các tổ: Ngữ Văn, Sử - Địa- GDCD và tổ Văn phòng.

Ký hồ sơ, học bạ học sinh theo phân công của Hiệu trưởng;

Tham gia các Hội đồng, các ban theo yêu cầu công việc.

Cùng giáo vụ quản lý dạy thêm, học thêm theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học nhà trường: Tham mưu giúp Chủ tịch về hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trong nhà trường.

Phó Chủ tịch thường trực Hội CTĐ nhà trường: Xây dựng kế hoach hoạt động Hội CTĐ, tham mưu giúp Chủ tịch Ban hành các Quyết định hỗ trợ cho GV, học sinh có hoàn cánh khó khăn đặc biệt; đột xuất, quyết toán quỹ theo năm học.

Cùng BGH quản lý các hoạt động trong nhà trường. Giải quyết các công việc, sự vụ theo thẩm quyền khi Hiệu trưởng phân công. Trực lãnh đạo tất cả các buổi sáng, trực chiều thứ hai, thứ tư.

Giảng dạy 4 tiết theo chuyên môn và hướng nghiệp khối 10.

4. Đồng chí Phạm Hữu Công – PHT nhà trường

Phụ trách cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, đồ dùng dạy học trong nhà trường (Cùng các đồng chí Lương Kim Dũng, Nguyễn Thái Thụy).

Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của nhà trường trong từng giai đoạn và kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, các thiết bị công nghệ cao (phòng học thông minh, phòng học tiên tiến) vào đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát bộ phận tài vụ thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh theo Nghị định 116, Nghị định 86…

Chịu trách nhiệm các loại báo cáo PMIS, EMIS, VEMIS, Báo cáo chất lượng CC, VC hàng năm.

Kiểm tra ký sổ điểm, sổ đầu bài khối 10 hàng tháng. Chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra và ký hồ sơ giáo viên các tổ: Toán- Tin; Tổ Thể dục- QP.

Ký hồ sơ, học bạ học sinh theo phân công của Hiệu trưởng;

Tham gia các Hội đồng, các ban theo yêu cầu công việc.

Cùng BGH quản lý các hoạt động trong nhà trường. Giải quyết các công việc, sự vụ theo thẩm quyền khi Hiệu trưởng phân công. Trực lãnh đạo tất cả các buổi sáng, trực chiều thứ năm, thứ bảy.

Giảng dạy môn tin học theo số tiết quy định cho PHT.

Lưu ý : Phân công nhiệm vụ chỉ mang tính tương đối để quy trách nhiệm cho từng cá nhân trong Ban giám hiệu còn trong quá trình điều hành, quản lý luôn có sự hợp tác, trách nhiệm của các thành viên về tất cả các công việc trong nhà trường.

Các buổi chiều không trực lãnh đạo, các thành viên làm việc tại trường giải quyết các công việc được phân công phụ trách.

HIỆU TRƯỞNG

Bùi Văn Xuân

Lượt Xem:509
Ngày đăng: 01-09-2018
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com