• :
  • :

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
Bài thi: KHTN; Môn: Vật lí
    ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
                         
STT Câu ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12
1 B A A D A A D B D C B B
2 B C C A D D A A C D D C
3 A D B A A D B D B A A C
4 A D C C D B C A B A B D
5 C A D B A C A D A A C C
6 C D C A C C A B C C B D
7 B B D A A A B A D C A A
8 A B D A C B A A C B D C
9 B B B B D A D B B B C D
10 D A A C C C D C B D A C
11 D A D C B B C D B C C A
12 C C A D C D A C D D A C
13 D D B C C C C D C B D A
14 B A B C A A D C A D C A
15 B A C C D A D A A C D D
16 A C D C B B B D D C D B
17 B C C B A C B D C A A B
18 C B C B C B A A C A C D
19 C B A D A C D B D D A B
20 A B A D D D C C A A D D
21 D D A A B B A B D D B C
22 A B B D A B B D B D A B
23 A A B B D D D C A D B A
24 D C A C A A C D B A C A
25 C D D D C D D B C B C B
26 B B C D B D C D B B C B
27 D C D B B B B B C B A C
28 D B B A C A D D D A C A
29 D C C A B C A B A B B A
30 B B A C A A B B A C B D
31 C C D A B A B C B A B C
32 A C C D D D B A D D B D
33 D D D B C C B A A C B C
34 C A A B B B A C C B D A
35 C A B C B A C A D B A D
36 C D A A D B C C C A A A
37 B D D D D C A B A C C D
38 D C B B D D C C A C D B
39 A A C B C D C C B B D B
40 A D B D B C D A D D D B
                         
STT Câu                        
M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
1 A C D B B B A B B A A B
2 C D A A D A C C B B D A
3 B B A A A A B B C C D A
4 A D B D B C D C A B A D
5 A A A B B A B C C A C A
6 C B C C B C C D D B B D
7 D C D C D C A B B A D D
8 C C C A B D C C D B A D
9 C A C C A B D D C C A C
10 B A C C C D A A C C C A
11 A A D B B B D A B C A B
12 D A D A C A B A A D D B
13 A A A B A A C D C B A C
14 C B B B D D C C A C C C
15 C D A D C C D D D D D A
16 D D A C A B B D D A B B
17 B B A D A D C C B C B C
18 A C C A B B B A A B C D
19 D D C B A B A A B C C C
20 A D C A D D C D C A B B
21 C B B A D A D A B A C B
22 D C B D D A A B A D A C
23 B C B D C A B C A D A A
24 C B C C C C A C C B C C
25 C A D C B A D A D D D B
26 D D B C D D B B D A B B
27 B C A D C A A C C A B D
28 B C B B C D A C D B B A
29 C B D D A D C D B B D B
30 B D A B A C A B D C B C
31 A A D A B B D D B A D D
32 D B B B B A C C D D B C
33 B A C A A C B B A D D A
34 D D D A D D A B A C D D
35 B B A B D C B D A A C A
36 A C D C A C D D C D B D
37 B A B C D B D B A B A A
38 D C D D C C A D B D C D
39 D D B D C D C A D D A B
40 D B C D C B B A C C A D

 

Lượt Xem:192
Ngày đăng: 21-04-2017
Tác giả: Anh Đức

Gửi Bài viết này cho bạn bè

Bình luận trên Facebook

Trường trung học phổ thông Chu Văn An
Địa chỉ: Mậu A Văn Yên Yên Bái
Số điện thoại: 0216 3834 150
Tổng biên tập chịu trách nhiệm nội dung Bùi Văn Xuân
Thiết kế bởi: Mr. Phương Văn Vũ
Điện thoại: 0981 407 789
Email: Phuongvvvnhl@gmail.com